Beoordeling moties VAO Arbeidsmarktbeleid

13 maart 2019, 17:18

Middels een brief aan de Tweede Kamer hebben de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën gereageerd op de drie moties die zijn ingediend in het VAO Arbeidsmarktbeleid van 6 maart jl. die betrekking hebben op de Belastingdienst. › lees bericht

De Wet DBA: Hoe werkt die?

6 maart 2019, 15:32

Voor meer informatie over de werking van de Wet DBA zie de website van de Belastingdienst.

Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties

6 maart 2019, 15:29

De staatssecretaris van Financiën heeft gisteren een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de uitgevoerde bedrijfsbezoeken bij opdrachtgevers in het kader van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties› lees bericht

Webinar ZiPconomy

20 februari 2019, 14:49

Op ZiPconomy is een heldere en korte samenvatting te vinden van het webinar dat Ellen van Wijk en Lisette van Rossum donderdag 14 februari jl. hebben gegeven. In dit webinar werd aandacht besteed aan het feit dat de definitie van een zzp’er per onderzoek verschilt en dat is verwarrend. Bovendien maakt het discussies over zelfstandig ondernemers alleen maar moeilijker. U vindt de samenvatting hier. › lees bericht

Zzp-certificaten zelfstandigheid zijn misleidend

13 februari 2019, 12:30

Zzp’ers kunnen certificaten kopen om aan potentiële opdrachtgevers te tonen dat ze zelfstandig zijn. Opdrachtgevers willen geen kans lopen iemand in te huren die de Belastingdienst zal aanmerken als een verkapte werknemer. Dat zou naheffingen (loonheffing en sociale premies) kunnen opleveren. › lees bericht

Oproep: verstrekken van logo’s en webadressen

7 februari 2019, 15:34

Wij hebben nog niet alle logo’s en webadressen gekregen van de deelnemers voor de website van het platform. Wij verzoeken u vriendelijk deze zo snel mogelijk te mailen aan Musette Govers, govers@abu.nl.

Oproep: deelnemers gezocht voor Werkgroep marktinformatie

7 februari 2019, 15:15

Deelnemers van het platform hebben ook behoefte aan marktinformatie. Welke informatie wilt u als deelnemer hebben? Welke informatie kunt u zelf leveren? Hoeveel bedragen de kosten om de verkregen informatie te verwerken tot bruikbare marktinformatie? Een werkgroep gaat zich over deze en andere vragen buigen. › lees bericht

Oproep: deelnemers gezocht voor Werkgroep doorontwikkeling platform

7 februari 2019, 14:57

In 2018 zijn we met een groepje deelnemers begonnen aan de bouw van het Platform zzp-dienstverleners. Het platform is een initiatief van de ABU en op dit moment zijn we een informeel netwerk, grotendeels gefinancierd door de ABU. In 2020 willen we als platform onze (zelfstandige) positie bereikt hebben. Dat roept een aantal vragen op: welke activiteiten en diensten biedt het platform aan? Welke rechtsvorm kiezen we? Hoe ziet het verdienmodel eruit?

› lees bericht

Commissie Regulering van Werk gestart

21 januari 2019, 16:59

De commissie Regulering van Werk die de toekomst van werk gaat onderzoeken, is gestart. De onafhankelijke commissie bestaat uit 10 experts. De commissie is gevraagd uiterlijk 1 november 2019 te rapporteren over haar advies.

Lees bericht 

Advies Commissie deskundigen BSN en btw-identificatienummer

21 januari 2019, 16:29

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen van de Commissie van deskundigen BSN en btw-identificatienummer.
Deze Commissie adviseert om een zgn. factuurvariant te introduceren ter oplossing van het probleem van het gebruik van BSN in het btw-identificatienummer. In deze variant krijgen alle (circa 1,3 mln) eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer zonder BSN. Dit nieuwe nummer wordt alleen voor vermelding op facturen en website en voor afhandeling van EU-gerelateerde transacties gebruikt. Voor overige transacties of communicatie tussen belastingplichtige en de Belastingdienst in het kader van de omzetbelasting blijft het op BSN gebaseerde OB-nummer gewoon in gebruik. › lees bericht

Rechtbank Amsterdam: maaltijdbezorgers staan in dienstbetrekking tot Deliveroo

21 januari 2019, 16:27

Rechtbank Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak van de maaltijdbezorgers van Deliveroo, aangespannen door de FNV. De kantonrechter oordeelt dat de maaltijdbezorgers in dienstbetrekking staan tot Deliveroo. Dit in tegenstelling tot de uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 23 juli 2018 inzake de maaltijdbezorger Sytze.

› lees bericht

Jaarplan 2019

17 januari 2019, 17:16

Voor het jaar 2019 is in nauw overleg met een groepje deelnemers een mooi jaarplan opgesteld. Een samenvatting van het jaarplan 2019 treft u hier aan.

Zelfstandigen Bouw: eigen AOV Bouw

15 januari 2019, 16:20

Zelfstandigen Bouw introduceert een eigen AOV Bouw en wel een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door zzp’ers in de bouw.

 

AOV en preventieservice voor zelfstandige ondernemer

14 januari 2019, 16:29

Reaal heeft een mantelovereenkomst gesloten met ZZP Nederland met als ingangsdatum 1 januari 2019. Deze mantelovereenkomst biedt zzp’ers de mogelijkheid om zich gunstig te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

› lees bericht

Verwerkingsverbod btw-identificatienummer zelfstandigen

14 januari 2019, 16:22

De Belastingdienst mag het Burgerservicenummer (BSN) niet gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hiervoor een verwerkingsverbod opgelegd aan de minister van Financiën. Deze minister is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-identificatienummer door de Belastingdienst. Het verwerkingsverbod gaat per 1 januari 2020 in.

Recentelijk heeft de Belastingdienst de AP in kennis gesteld van maatregelen die zij naar aanleiding van het verwerkingsverbod nog vóór 1 januari 2020 wil treffen.

Voorspelling van Josien van Breda voor 2019

8 januari 2019, 17:11

Wat staat ons in 2019 te wachten op het gebied van politiek, beleid en zelfstandig ondernemerschap? U vindt de voorspelling van Josien van Breda voor 2019 hier.

Wat weten we van de ZZP’er?

11 december 2018, 15:00

Het aandeel zzp’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft groeien. In het tweede kwartaal van 2018 was ruim 12% van de werkzame beroepsbevolking werkzaam als zzp’er (bron CBS). Volgens de Kamer van Koophandel is bijna twee derde (64%) van alle bedrijven in Nederland nu zzp’er. › lees bericht

Werkgelegenheid groeit ook in derde kwartaal

3 december 2018, 13:56

De werkgelegenheid is in het derde kwartaal verder gegroeid. Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalde verder. Hierdoor is de arbeidsmarkt nu bijna net zo gespannen als tien jaar geleden, net voor het uitbreken voor de crisis.

› lees bericht

Geen afspraken over zelfstandigen in pensioenakkoord

3 december 2018, 13:55

Een akkoord over een pensioenakkoord lijkt op handen. Maar daar staan geen afspraken in over een vrijwillig of verplicht zzp-pensioen. De partijen komen daar niet uit, zo meldt de NOS. Zelfstandigenorganisaties waren overigens niet betrokken bij de onderhandelingen.

› lees bericht

Bemiddelaars: ‘Kabinet, trek deze vijf lessen uit de wet DBA’

1 december 2018, 07:38

Hoe kan minister Wouter Koolmees het dossier wet DBA het best oplossen? Rob de Laat (Bovib) en Josien van Breda-Hoekstra (Platform ZZP Dienstverleners) spreken namens de zzp-bemiddelaars en zij hebben wel wat tips.

› lees bericht

Pensioenfonds bouw stelt voor dat zzp’ers automatisch meedoen aan het fonds

30 november 2018, 13:55

Wel of geen verplicht pensioen voor zzp’ers is een van de dilemma’s voor de minister van sociale zaken. Het pensioenfonds voor de bouw komt met een andere suggestie.

› lees bericht